Adatkezelési tájékoztató/ Impresszum / Általános Szerződési Feltételek / Szerzői jogok

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az adatkezelési tájékoztató célja

www.lelekszirmok.hu adminja – a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://lelekszirmok.hu/adatvedelmi-tajekoztato címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

A WEBLAPON AZ ADATKEZELŐ ADATAI /IMPRESSZUM

maia@lelekszirmok.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1év elteltével töröl.

Név: Faragó Maia

Email cím: maia@lelekszirmok.hu 

Adószám: 57463654-1-29

Tárhely szolgáltató neve, elérhetősége:

Név: tarhely.eu Szolgáltató Kft.

Székhely: Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14. ; 1097

Email: support@tarhely.eu 

telefon: +36-1-789-2-789

A kezelt személyes adatok köre

Kommentelés esetén:

Név, e-mail cím, weboldal neve.

Online vásárlás során megadandó személyes adatok:

Név, cím, email, telefonszám.

Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitics tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-kEzek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analitics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie):A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Online rendelés során elkért személyes adatok tételes felsorolása:

Név, cím, e-mail, telefonszám.

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Honlapunk a www.lelekszirmok.hu  

A Hírleveleinket saját e-mail rendszeren keresztül küldjük ki az e-mail címekre. Ehhez az ügyfél megadhatja a név, e-mail cím adatokat, melyeket bármikor a rendszeren keresztül önállóan, saját akaratából módosíthat, visszavonhat – ez a lehetőség minden hírlevél kiküldésekor a levél alsó részén megtalálható.

Kezelt adatok hírlevél esetében

Név, e-mail cím. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél kiküldéshez szükséges mértékben kezeli.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek:

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei:

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Tételes felsorolása az adatokat továbbító, tároló, megismerő cégeknek. Az adott cégek adatainak és elérhetőségeinek felsorolása.

– Az oldal tárhely-szolgáltatói adatai:

Név: Tarhely.eu Szolgáltató Kft.

Székhely: Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14. ; 1097

Email: support@tarhely.eu

telefon: +36-1-789-2-789

– Rendelés esetén adatokat kezelő:

Az adatfeldolgozó személy megnevezése: Faragó Maia

Az adatfeldolgozó e-mail címe: maia@lelekszirmok.hu

Adószáma: 57463654-1-29

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a https://lelekszirmok.hu./, mint a Szerző által üzemeltetett oldal (https://lelekszirmok.hu/) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Jelen ÁSZF szabályozza a Szerző és Vásárló között fennálló jogviszonyt.

Kérlek, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és azokat magadra nézve kötelező érvényűnek tekinted!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azaz nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

1. A Szerző és az oldal adatai:

1.1.

A Szerző neve: Faragó Maia

E-mail: maia@lelekszirmok.hu  

Adószáma: 57463654-1-29

1.2.

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Központi e-mail: support@tarhely.eu

2.Közös rendelkezések

2.1.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.  A jelen ÁSZF 2024.02.22. napjától hatályos. A módosítás jogát fenntartom. A módosítás a https://lelekszirmok.hu/ honlapon történő közzétételétől hatályos.

2.3.  Felhívom a látogatók figyelmét, hogy azzal, hogy megnyitják az oldalt, letöltik annak tartalmát, szerződéses jogviszonyba kerülnek annak üzemeltetőjével. A honlapon található bejegyzések, illetve a webshop, szerzői jogi védelem alatt állnak! Tartalmának másolása a honlap/webshop tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül kifejezetten tilos, annak büntetőjogi és polgári jogi következményei vannak, többek között kártérítés iránti igény érvényesítése. Idézet esetén a forrást meg kell jelölni!

2.4. A Szerző Adatkezelési tájékoztatója a  https://lelekszirmok.hu/adatvedelmi-tajekoztato/  elérhetőségen olvasható. Az Adatkezelési tájékoztató az ÁSZF-el együttesen értelmezendő.

3.  A Vásárló és a Szerző között fennálló általános szerződés feltételek – a rendelés menetéről

3.1.  Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1.1.  A Szerző oldalán, a webshopban megjelentetett termékek csak online rendelhetőek meg. A nyomtatott termékek webshop-ban szerepelő árai csak a termékekre érvényesek, teljes árai a pénztárban már tartalmazzák a szállítási költséget is. Az e-könyvek nem tartalmaznak szállítási költséget. 

3.1.2. A Vásárló vállalja, hogy amennyiben rendelni szeretne, rendelését leadja a  https://lelekszirmok.hu/uzlet/ webshop-on keresztül a Szerzőnek, és ezután banki átutalással vállalja fizetési kötelezettségét a rendelésének kiegyenlítéseként.

3.1.3. Akciók, kedvezmények bevezetése, nyereményjátékok esetén a Szerző pontos tájékoztatást ad annak tartalmáról, a nyereményjátékra külön szabályzatot jelentet meg.

3.2.  Rendelés menete

3.2.1.  A https://lelekszirmok.hu/uzlet/ oldalon, megrendelés leadását követően ( adja hozzá megrendelni kívánt példányszámát a kosárhoz, majd lépjen tovább a pénztárhoz, töltse ki az adatokat, fogadja el ezen Adatkezelési tájékoztatót és ÁSZF-t, majd nyomja meg a Megrendelés elküldése gombot), a Vásárló rendelése egyenesen a Szerzőhöz érkezik be, továbbítva a fenn említett gyűjtőoldalról.

3.2.2.   Amennyiben a Vásárló leadta rendelését, a kosár tartalmának elfogadása után továbbléphet a pénztárhoz, melynél megadja személyes adatait, mely szállításnál külön fontos – nyomtatott termékek esetén, egyébiránt a számlázáshoz is elengedhetetlen; e-mail címét pedig azért, hogy a Szerző oda el tudja neki küldeni a számlát a vásárlásáról. A nyomtatott termékek árai a pénztárban már tartalmazzák a szállítási költséget is, mellyel egyben értendő vásárlása teljes összege. Az e-könyvek összegei azonosak azzal, amit a Vásárló már a Könyv-shopban lát, mivel abban az esetben nincs szállítás.

3.2.3.  A megrendelés után, a Vásárló felugró ablakkal és az e-mail címére érkező üzenettel visszaigazolást kaphat arról, hogy a Szerzőhöz beérkezett a megrendelése, és a leadást követően a Vásárló vállalja fizetési kötelezettségét rendelése után. Banki átutalással egyenlítheti ki azt, a vásárlását megerősítő ablakban látható számlaszámra.

3.2.4.  A Vásárló a rendelésének megfelelő összeggel, banki átutalással teljesít. Amikor ez megérkezik a vásárlást megerősítő ablakban látható számlaszámra, e-könyvek esetén vásárlását teljesítő e-mail érkezik vissza számára, melyből a Letöltés felirat alatti linkről egyszeri alkalommal, 5 nap áll rendelkezésére a vásárolt e-könyvet letölteni. Nyomtatott termékek esetén a Szerző maximum 72 órán belül teljesíti a postai feladást, a kért példányszámmal. A Vásárló által megadott e-mail címére a Szerző elküldi a vásárlását bizonyító számlát (mind nyomtatott termékek vásárlása esetén, mind e-könyveknél). A Vásárló elfogadja, hogy amíg nem teljesít banki átutalással a már leadott rendelése után, a kért példányszám addig nem kerül feladásra,  e-könyv esetén letölteni a terméket nem tudja, és számlát sem tudunk addig küldeni számára.  

4.Szállítás és fizetés

4.1.  Szállítási módok:

 • Ajánlott levélként való postázás elsőbbségivel.
 • A várható szállítási idő 1-2 munkanap.
 • FONTOSKérem, olyan szállítási címet adjon meg, ahol munkaidőben is át tudja majd venni az ajánlott levelét!

4.2.  Szállítási költség:

 • Ajánlott levélként 1500 Ft/1 könyv (ebben az ajánlott levélként való postázás, a boríték díja van benne és az elsőbbségi kiszállítás)

4.3.  Fizetési mód:

 • Banki átutalással
 • A postázás a fizetés teljesítése után történik.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelt termék árát és a postaköltséget, szállítási költséget tartalmazza.
 • A számlát a vásárlásról, a banki átutalás teljesítése után tudjuk a Vásárló által megadott e-mail címre elküldeni.
 • A Felhasználó köteles a levelet kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a levelet nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el!
 • A Vásárló a fizetés előtt tájékozódik ezen feltételekről, valamint az Adatvédelemről, Adatkezelésről és elfogadja azokat.

4.4.  Kézbesítés/Átvétel:

 • A levelek kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben a Felhasználó nem tudja azt átvenni, -2 alkalommal fogják megpróbálni -, a posta hagyni fog egy szelvényt, amelyen a szereplő időintervallumokban és helyszínen átvehető lesz az ajánlott levél. Kérem, azt kövessék abban az esetben!
 • Amennyiben nem kapja meg az ajánlott levelet, lépjen kapcsolatba a Szerzővel a maia@lelekszirmok.hu e-mail címen. 

5.A Szerző és a Vásárló között fennálló általános szerződés feltételek – kötelezettségekről

5.1.1. A megrendelt könyvek fizetésére, szállítási díjára, a szállítás feltételeire és az elállásra vonatkozó feltételekről szóló, a Vásárló bizonyítható tájékoztatása a Szerző felelősségi körébe tartozik, akárcsak a vásárlásra, illetve szállításra vonatkozó panaszok kezelése.

5.1.2.  A Vásárló tudomásul veszi, hogy banki átutalásnál, a Szerző a vásárlás összegének a Szerzőhöz való beérkezésének idejéig nem tudja szállításra átadni a könyvet/könyveket. Az összeg beérkezése után kerül szállításra a rendelt termék, valamint a Vásárló által elküldött e-mail címre a számla elküldése. E-könyvek esetében szintúgy: a Vásárló banki átutalás nélkül, melyben a virtuális termék árát köteles állni, nem fogja tudni letölteni a megrendelt terméket, és nem tudunk számára e-mailben számlát sem küldeni. A virtuális termék árának beérkezése után, megerősítő e-mailből lesz letölthető a termék és ezután kerül kiküldésre a vásárlásról kiállított számla is. 

5.1.3. A Vásárló vállalja, hogy rendelését leadva, vásárlási szándékát megerősítve, 24 órán belül eleget tesz fizetési kötelességének.

5.1.4.  A Szerző tudomásul veszi, hogy legkésőbb  – a banki átutalás beérkezésétől számított  – 3 munkanapon belül köteles a megrendelést postázni nyomtatott termékek esetében.

5.1.5.  Amennyiben a megrendelt könyvvel/könyvekkel a Szerző már nem rendelkezik, haladéktalanul köteles a Vásárlókat arról tájékoztatni.

5.1.6. Készlethiány miatti nem teljesítés esetén a Szerző köteles haladéktalanul tájékoztatni, visszafizetni a Vásárló részére a már megfizetett díjat.

5.2.   A szerződés megszűnéséről

5.2.1.  A szerződés alapesetben teljesítéssel, a szerződéses idő lejártával szűnik meg.

6.   E-könyv tájékoztató A Lélek szirmai esetében

6.1. Mit kap a személy vásárláskor?

 • 1 db 112 oldalas (A/5-ös méretű), letölthető PDF formátumú e-könyvet, mely minden számítógépen olvasható!

Tudnivalók még: 

 • Az e-könyv digitális, letölthető termék. Szállítás nincs, a teljes ár az, amit megadva láthatnak a Könyv-shopon belül!
 • A dokumentumot fizetés után, a vásárló az e-mail címére kapott levélből, a Letöltés alatti linkről töltheti le egyszer, és erre 5 napja van, hogy megtegye! 
 • A PDF e-könyv olvasásához nem szükséges külön e-könyv olvasó. Az e-könyv PDF-formátumú,  így szinte minden számítógép, okostelefon és táblagép képes kezelni, valamint böngészőben is megnyitható. Amennyiben mégsem rendelkezik semmilyen PDF-olvasó programmal, ajánlom az ingyenes Adobe Acrobat Readert, melyet innen tölthet le: https://get.adobe.com/hu/reader/
 • A rendelés menetéről, és kötelezettségekről iránymutatást adnak e-könyvek esetében is: a teljes 3. pont, illetve a 5.1.2. az 5.1.3. és az 5.2.1. pontok. 

6.2. E-könyv tájékoztató a M O Z I Pszicho esetében

Mit kap a személy vásárláskor?

 • 1 db 95 oldalas (A/4-es méretű), letölthető PDF formátumú e-könyvet, mely minden számítógépen olvasható!

Tudnivalók még: 

 • Az e-könyv digitális, letölthető termék. Szállítás nincs, a teljes ár az, amit megadva láthatnak a Könyv-shopon belül!
 • A dokumentumot fizetés után, a vásárló az e-mail címére kapott levélből, a Letöltés alatti linkről töltheti le egyszer, és erre 5 napja van, hogy megtegye! 
 • A PDF e-könyv olvasásához nem szükséges külön e-könyv olvasó. Az e-könyv PDF-formátumú,  így szinte minden számítógép, okostelefon és táblagép képes kezelni, valamint böngészőben is megnyitható. Amennyiben mégsem rendelkezik semmilyen PDF-olvasó programmal, ajánlom az ingyenes Adobe Acrobat Readert, melyet innen tölthet le: https://get.adobe.com/hu/reader/
 • A rendelés menetéről, és kötelezettségekről iránymutatást adnak e-könyvek esetében is: a teljes 3. pont, illetve a 5.1.2. az 5.1.3. és az 5.2.1. pontok. 

6.3. E-könyv tájékoztató a TE vagy az összes lehetőség a világon!  esetében

Mit kap a személy vásárláskor?

 • 1 db 298 oldalas (130x197mm méretű), letölthető PDF formátumú e-könyvet, mely minden számítógépen olvasható!

Tudnivalók még: 

 • Az e-könyv digitális, letölthető termék. Szállítás nincs, a teljes ár az, amit megadva láthatnak a Könyv-shopon belül!
 • A dokumentumot fizetés után, a vásárló az e-mail címére kapott levélből, a Letöltés alatti linkről töltheti le egyszer, és erre 5 napja van, hogy megtegye! 
 • A PDF e-könyv olvasásához nem szükséges külön e-könyv olvasó. Az e-könyv PDF-formátumú,  így szinte minden számítógép, okostelefon és táblagép képes kezelni, valamint böngészőben is megnyitható. Amennyiben mégsem rendelkezik semmilyen PDF-olvasó programmal, ajánlom az ingyenes Adobe Acrobat Readert, melyet innen tölthet le: https://get.adobe.com/hu/reader/
 • A rendelés menetéről, és kötelezettségekről iránymutatást adnak e-könyvek esetében is: a teljes 3. pont, illetve a 5.1.2. az 5.1.3. és az 5.2.1. pontok. 

7.  Panaszkezelés

7.1.  Amennyiben az oldallal vagy szolgáltatással kapcsolatosan panasz merül fel, kérjük a maia@lelekszirmok.hu  e-mail címen jelezni. A panaszt 15 napon belül kivizsgáljuk, arra írásbeli választ küldünk.

7.2.  A Szerző és a Felhasználó vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni.

7.3.   Amennyiben saját hatáskörben a felek nem tudják vitájukat rendezni, úgy az illetékes békéltető testülethez fordulhatnak panaszuk kivizsgálása céljából. A békéltető testület működéséről, valamint az egyes békéltető testület elérhetőségéről a mellékelt link alatt lehet többet megtudni: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

8.  Záró rendelkezések

8.1. Felek kötelesek egymást minden, jelen ÁSZF tekintetében fontos változásról tájékoztatni.

8.2. Akcióra csak a Szerző tájékoztatása és jóváhagyása mellett kerülhet sor.

2024.02.22. 

Szerzői jogok

A weboldalon található tartalom a lelekszirmok.hu weblap birtokosának, Faragó Maia-nak szellemi tulajdona, így fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek másolása és feldolgozása.

A lelekszirmok.hu minden tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így azokból bármely részt kimásolni, majd azt nyilvánosságra hozni – saját tartalomként – tilos.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az oldalról tartalmat átvenni csak rá való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Tetszik a tartalom amit nálam olvasol? Iratkozz fel, hogy ne maradj le az újdonságokról!

A “Feliratkozás” gomb megnyomásával hozzájárulást adsz a hírlevelek fogadásához és elfogadod az Adatkezelési tájékoztatót

 

Örülök, hogy Nálam jártál! Amennyiben tetszett az itteni tartalom, iratkozz fel hírleveleimre, hogy ne maradj le az újdonságokról!

A “Feliratkozás” gomb megnyomásával hozzájárulást adsz a hírlevelek fogadásához és elfogadod az Adatkezelési tájékoztatót